DIADOKINESE

Undersøgelse
Testes med hurtigt alternerende bevægelser i hænderne f.eks. slag med hø. hånd alternerende i supination og pronation mod venstre håndryg og vice versa. Man kan også hurtigt veksle mellem supination og pronation af hånden eller åbne/lukke hånden hurtigt. Man bør ikke gøre dette samtidigt på de to hænder, da den langsomste hånd så vil bestemme hastigheden. Normalt har den dominante hånd den hurtigste hastighed af alternerende bevægelser.

Den simple undersøgelse af hastigheden ved alternerende bevægelser kan også undersøges med ”finger-tapping”, hvor man kombinerer en visuel og auditiv vurdering af hastighed. Man kan også med fordel bede patienten ”spille klaver” startende medial og bevæge hånden ud horisontalt og lateralt og tilbage igen under konstant spillen med fingrene.

Nedsat diadokokinese set ved pareser, Parkinsons sygdom og lidelser i cerebellum. I de fleste tilfælde er benævnelsen alternerende bevægelser et bedre udtryk. Undgå udtrykket: ingen dysdiadokokinese ”dvs. ingen tegn til cerebellar lidelse”. Dysdiadokokinese er langsomt ukoordinerede bevægelser, hvor den glidende bevægelse er påvirket.