V. N. TRIGEMINUS

Den primære funktion af n. trigeminus er sensibilitet i ansigtet. I tillæg hertil innerverer nervus trigemunis m. tensor tympani, m. tensor veli palatini og tyggemuskerne (de tre T’er).

Nerven har tre grene

  1. N. oftalmicus (panden)
  2. N. maxillaris (fra øjenrand til næsefløj)
  3. N. mandibularis (underansigtet)

Undersøgelse
Sensibiliteten i alle tre grene vurderes med henholdsvis let berøring og stik samt eventuelt med termosans. Ved mistanke om motorisk trigeminusaffektion vurderes kæbedeviation ved mundåbning og kraften i tyggemuskler ved sammenbid (overvejende en test for m. temporalis).

 

Cornearefleks
Trigeminus nerven er afferente led i cornearefleksen (berøring af cornea med steril vattot medfører øjenlukning bilateralt). Denne refleks udføres ikke rutinemæssigt, men kan anvendes ved mistanke om tumor i cerebellopontine vinkel og hos den bevidstløse patient.

 

Kæberefleks
Nedsat kraft i kæben (eller ”tab af kæben) kan skyldes neuromuskulær transmission sygdom som myasteni, motor neuron sygdom som ALS eller myopati [Campbell 2013]. Kæberefleksen undersøges ved at lægge en lfinger horisontalt på hagen på den halvåbne mund og slå på fingeren med en reflekshammer. Dette udløser en kontraktion af kæbemuskulaturen. Dette er en myotatisk refleks i kæbemusklerne og den er normalt kun lige til stede. Kan være stærk øget ved psudobulbær parese (læsion af 1. neuron).

 

Sensorisk funktion
De tre grene testes separat for berørings og stiksans. Vibrationssansen i ansigtet ledes via knoglerne og ikke nervus trigeminus. Dette kan anvendes ved mistanke om psykogen trigeminus affektion: Man placerer en svingende stemmegaffel midt i panden og ved funktionel lidelse kan patienten evt. angive nedsat fornemmelse for vibration på den ene ansigtshalvdel. På samme måde kan anvendes at angulus mandibularis innerveres af cervikale sensoriske fibre, hvorfor angulus ikke er involveret ved reel organisk trigeminuslæsion. Findes et sensibilitetsudfald i ansigtet testes fra det normale til det abnorme område for at afgrænse affektionen. Det angives normalt at ved organisk trigeminusaffektion vil området med normal følesans gå over midtlinien. Dette er et generelt fænomen på kroppen, men det angives at skelenen mellem de 2 sider er meget nær midtlinien i ansigtet [Campbell 2013]. Man bør således ikke bruge en midtlineskelnen for sensibilitet som udtryk for non-organisk sensibilitetsforstyrrelse.

Den store sensoriske trigeminuskerne har tre dele og breder sig gennem hele hjernestammen. Den mesencefale del modtager proprioceptionen, den pontine (principale del) modtager almindelig følesans, mens med spinale (medulla oblongata) kerne modtager term- og smertesans. Ved læsioner lateralt i medulla oblongata (Wallenbergs syndrom) vil det således primært være den ipsilaterale stik/termsans som afficeres (plus krydset ekstremitetsanalgesi).

 

Referencer
Campbell WW. DeJong’s The neurologic Examination. Seventh Edition. Wolters Kluwer; Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia 2013:1-818.