GENERELT

Sensibilitetsundersøgelse er ofte svær at gennemføre og kræver en koopererende og udhvilet patient samt en dedikeret undersøger. Ved alle undersøgelser bør patienten have lukkede øjne.

Såfremt patienten ikke har sensoriske klager er den sensoriske undersøgelse hurtigt overstået. Der testes for vibration og positionssans sv.t. fingre og tæer. Berøringssans og smertesans vurderes sv.t. ansigt, trunkus og ekstremiteter. Der foretages sammenligning af højre og venstre side af krop og/eller ekstremiteter (evt. distalt versus proksimalt i ekstremiteter).

Ved klager over sensoriske forstyrrelser afhænger testen af de rapporterede symptomer. Der undersøges for sideforskel (højre/venstre) i ekstremiteterne eller på forskel mellem kroppen og ansigtet. Testen foretages typisk fra syg til normal side idet en reel nerveskade ikke præcist accepterer midtlinjen. En funktionel overbygning derimod respekterer ofte præcist midtlinjen. Ved mistanke om perifer nervepåvirkning foretages proksimal versus distal stimulation i arme og ben. Der kan undersøges for sensibilitetsforskelle i dermatomer eller for forskelle mellem forskellige fingre (karpaltunnel, ulnarisparese). Ved mistanke om medullært, thorakalt tværsnitslæsion vurderes, om der er sensibilitetsgrænse sv.t. truncus med tab af alle sensoriske modaliteter distalt for læsion. Der undersøges for segmentalt sensorisk tab og dissocieret sensorisk tab (f.eks. smertesans nedsat med bevaret stillingsans tydende på spinalis anterior syndrom) distalt for læsion.

Note: a, i ansigtet kan der dog i nogle tilfælde være et organisk sensibilitetsudfald i midtlinien [Campbell 2013].

Man kan i princippet teste for øget eller nedsat opfattelse af et stimulus på forskellige steder på legemet, eller for forskellig (oftest nedsat) opfattelse på 2 sider af kroppen, proksimalt versus distalt, i et spinalt segment eller svarende til en perifer nerve. Ved manglende opfattelse af stimulus taler man om anæsthesi (ingen opfattelse af berøring) eller analgesi (ingen opfattelse af smerte) medens man bruger nomenklaturen hypæstesi og hypalgesi ved nedsat opfattelse af disse sensoriske modaliteter. Ud over negative sensoriske forstyrrelser kan testning iblandt udløse såkaldte positive sensoriske symptomer (fx allodyni og hyperalgesi). Ved disse positive sensationer anbefales det at teste fra rask til sygt område.

Redskaber til sensorisk bedside undersøgelse
Vat eller pensel, sikkerhedsnål, nål eller nipsenål* til testning af kutan berørings-og smertesans. Stemmegaffel til testning af vibrations- og termosans. Evt. mønter og nøgle til testning af stereognose og passer til undersøgelse af 2-punktsdiskrimination.

*En nipsenål kan aktuelt købes for ca. 20 øre pr. styk (2018).

 

Referencer
Campbell WW. DeJong’s The neurologic Examination. Seventh Edition. Wolters Kluwer; Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia 2013:1-818.