GANG

Undersøgelse
Bed patienten om at gå almindeligt frem og tilbage. Observer nedenstående:

  • Er gangen ubesværet og regelmæssig?
  • Hvordan er skridt-længde, bredde imellem fødder og medsving af arme?
  • Hvordan drejer pt. sig rundt og kræver det mange skridt?
  • Er der faldtendens og i så fald, i hvilken retning?

Bed patienten om at gå på tæer og hæle. Således testes kraften over fodled bedre end på lejet (og der er ingen grund til at undersøge kraft over fodled på lejet, hvis hæl- og tågang er normal).

Bed patienten om at gå linjegang, hvor hæl rører tå (suppler evt. med øjne lukkede). Dette vil tydeliggøre en mindre ustabilitet.

 

Ataktisk gang
Cerebellar ataktisk gang
Pt. vil typisk have en bredsporet ustabil gang med faldtendens. I milde tilfælde er vanskelighederne kun tydelige ved linjegang, der ikke klares. Har pt. udelukkende ataktiske skridt (irregulere og variable i hastighed, længde og retning) på den ene side og er faldtendens til en bestemt side tyder det på læsion i cerebellare hemisfære. Er faldtendensen mere multidirektionel, da tyder det mere på en midtlinjelæsion.

Ved læsion i vermis eller lobus flocculonodularis vil der ikke nødvendigvis finde ekstremitets ataksi ved FNF og KHF, hvorfor gangen er vigtig at undersøge. Ved alkoholisk cerebellar degeneration, der hovedsagligt involverer vermis, vil der dog typisk både ses ataktisk gang men også ataksi af underekstremiteterne ved KHF. FNF vil oftest være normal ved den alkoholiske cerebellare degeneration.

Sensorisk ataktisk gang
Pt. vil typisk holde blikket på underlaget og gå bredsporet, ustabilt med stampende ataktiske skridt. Instabiliteten vil forværres ved lukkede øjne i væsentlig større grad end ved cerebellare læsioner.

 

Spastisk hemiparetisk gang
Pt. vil typisk gå med det afficerede ben let flekteret i hoften, ekstenderet i knæet og med plantarfleksion og inversion af foden. Når foden føres frem, vil den samtidigt føres let lateralt og benet vil bevæges i en halvcirkel også kaldet cirkumduktion. Sammen med albue og hånd flekteret på samme side giver det et karakteristiks billede på en supranukleær hemiparese : Kort arm og langt ben.

Nedsat medsving af arm ses også allerede ved let parese af arm.


 

Spastisk diplegisk gang
Pt. vil typisk gå med begge ben flekterede i hoften, let flekterede i knæ og anklerne plantarflekterede. Begge fødder bevæges i cirkumduktion som beskrevet ovenfor. Benene holdes typisk adducerede og gangen bliver sakselignende.

 

Parkinsonistisk gang
Pt. går typisk foroverbøjet med slæbende korte langsomme skridt. Typisk er også nedsat armsving og et tidligt tegn kan være asymmetrisk reduktion af armsving. Pt. anvender ofte mange små skridt ved drejning og balancen kan være dårlig med faldtendens. Igangsætning af gang kan være tøvende, evt. med småtrippende skridt på stedet. Der kan opstå fastfrysningstilfælde under gangen hvor pt.s fødder klæber til underlaget.

 

Gang ved dropfod
Pt. løfter typisk afficerede fod højt og klasker den efterfølgende i underlaget (hanefjedsgang). Kan høres som klask, også når paresen er mindre udtalt.