XII. N. HYPOGLOSSUS

Hypoglossusnerven er en rent motorisk nerve til tungens muskulatur.

*hypo: under; glossus: tungen, på græsk.

Hentyder til at nerven løber under tungen i ansa hypoglossi, se carotisdissektion nedenfor.

Undersøgelse
Der ses efter atrofi og og fascikulationer/fibrillationer medens tungen ligger i mundhulen. Det observeres om tungen devierer når den rækkes frem. Kraften i tungen undersøges ved at presse lateralt mod en spatel placeret ved tungeranden; evt. ved kraft af ”bolsje i kinden”. Motiliteten vurderes ved at bede patienten flytte tungen hurtigt fra side til side in mundvigene.

De enkelte tungelyde kan testes ved at bede patienten sige ”TaTaTa” (forreste del), ”DaDaDa” (midterste del) og ”KaKaKa” bageste del). Tungedeviation mod hemiparesen ses i den akutte fase af apopleksia cerebri, men den svinder ret hurtigt spontant. Ved perifere eller nukleære læsioner af nerven ses mere persisterende deviation til den paretiske side

Der inspiceres bedst for fibrillationer (MND) ved patienten holder tungen roligt inde i munden. Det kan være en fordel at fortælle patienten at man vil inspicere ganen, hvorefter de fleste holder tungen roligt i mundbunden.

 

Læsion
Ved ensidig perifer affektion ses ved fremvisning af tungen deviation mod den syge side. Dette skyldes træk fra m. genioglossus på den raske side. Der vil hurtig komme atrofi (foldet slimhinde) og fibrillationer. Ved centrale læsioner ved apopleksia cerebri ses til tider tungedeviation til samme side som hemiparesen, men. denne deviation forsvinder oftest indenfor få dage.

 

Eksempler på årsager til tungeparese
Ensidige: Carotisdissektion (ansa hypoglossi ernæres fra carotis interna); tumorer på basi cranii, traumer,
Bilateral: ALS (atrofi og fasikulationer), pseudobulbær parese (med øget kæberefleks), syringomyeli. Bilateral påvirkning af nuclei hypoglossi fex ved tumor i IV ventrikel.