MENTAL STATUS

Ved vurdering af patientens mentale tilstand undersøges de kognitive funktioner og den affektive tilstand gennem adfærdsobservation evt. suppleret med specifikke kognitive tests. Desuden vurderes om symptomerne er opstået akut eller snigende, samt om symptomerne er remitterende, stationære eller progredierende. Interview med både patienten selv og en nærtstående pårørende kan være nødvendig, idet man ved vurdering af de kognitive domæner må kende patientens habituelle funktionsniveau. Divergerende opfattelser mht. aktuelle funktionsændringer kan belyse, om patienten har mangelfuld sygdomsindsigt (anosognosi).

De vigtigste kognitive domæner er opmærksomhed, hukommelse, sprog, perception, og eksekutivfunktion.