VARIABILITET AF REFLEKSER

To fransk-danske udsagn om reflekser:

Dejerine; ”L’intensité des réflexes tendineux et périostés est extrêmement variable” (Udslagene af sene- og periost-reflekserne er ekstremt variable)[Dejerine 1926]

”Krabbe”: Jeg skal begynde med en advarsel til Dem, idet der næppe er noget punkt i den neurologiske klinik, hvor læger gør sig skyldige i så mange fejlgreb som ved reflexundersøgelsen og navnligt vurderingen af denne. For det første er mange tilbøjelige til at overvurdere dens betydning. De vil alt for ofte se læger som, når de skal undersøge en nervepatient, straks svinger perkussionshammeren og glemmer andre lige så vigtige undersøgelser , f. ex. af tonus og koordination. Dernæst er der mange der har tilbøjelighed til at opfatte reflexer som forøgede, når de er livlige, eller afsvækkede, når de er svage, uden at være klare over, at det normales grænser er et meget stort spillerum med hensyn til reflexernes livlighed” [Krabbe 1938].

 

Referencer
Dejerine J. Sémiologie des réflexes. In: Dejerine J, Sémiologie des affections des sýsteme nerveux. Paris: Massonet Cie., Editeurs 1926: 940-983.

Krabbe KH. Forelæsninger over nervesygdomme for medicinske studenter og praktiserende læger. Fjerde udgave. København: Levin & Munksgaard, Einar Munksgaard 1938: 1-392.