HUKOMMELSE (AMNESI)

Observation
Kan patienten redegøre for sygehistorie, indlæggelsesforløb og aktuelle personlige og offentlige begivenheder?

Testning
Orienteringsspørgsmål vedr. tid (årstal, måned, ugedag og dato), sted (hvor befinder han sig) og personlige data (navn, hjemmeadresse, alder, fødselsdato, ægtestand, mv.). Indlæringsevne og hukommelse kan yderligere testes ved at lade patienten gentage 3 ord, som han skal huske, et par gange. Ordene skal siden genkaldes efter afledning med andre opgaver (5-10 min.). Alternativt bedes pt. huske 3 genstande og deres placering i undersøgelseslokalet. Efter nogle minutter, hvor pt. afledes med andre opgaver, skal han oplyse navn på objekterne, samt hvor de blev gemt. Bemærk evt. konfabulationer (forekommer hyppigst i den akutte fase af konfusion?).

Lokalisation og ætiologi
Ren amnesi skyldes oftest bilaterale læsioner i mesiale temporallapper og strukturer forbundet hermed. Ses ved Korsakoffs syndrom, cerebral anoksi, herpes simplex encefalit og tumorer omkr. 3. ventrikel. Desuden som led i mere omfattende cerebral skade og ved demens. Endelig kendes anfaldsvis amnesi ved epilepsi og transitorisk global amnesi samt som funktionel forstyrrelse.