ÅRVÅGENHED OG FOKUSERET OPMÆRKSOMHED

En forudsætning for at vurdere den kognitive kapacitet er, at patienten er fuldt vågen og i stand til at fastholde opmærksomheden (koncentrere sig) under undersøgelsen. Dette vurderes derfor først.

Observation
Kan patienten fastholde opmærksomheden under interview, objektiv undersøgelse og testning, eller falder han hen, når han ikke stimuleres? Bemærk desuden om patienten taber tråden, digredierer eller let distraheres af irrelevante stimuli.

Testning
Funktionen kan testes, ved at man beder patienten gøre tegn (ved for eksempel at løfte hånden eller banke i bordet), hver gang man siger et bestemt tal eller bogstav i en tilfældig sekvens, som undersøgeren remser op (ca. ét symbol pr. sekund). Opgaven bør have en varighed af omkring 1 min.

Lokalisation og ætiologi
Bevidsthedssvækkelse ses bl.a. ved akut konfusionstilstand (delir) og har sjældent lokalisationsmæssig betydning men forekommer specielt ved påvirkning af hjernestamme, thalamus og frontallapperne samt ved metaboliske forstyrrelser.