KUTAN BERØRINGSSANS

Undersøgelse
Anvend en vattot* med hvilket huden berøres let. Bed patienten lukke øjnene og angive om han/hun kan føle noget, alternativt om følelsen på de 2 stimulerede steder er ens**. Sammenlign de to sider eller to områder med forskellig følelse.

*Alternativ kan være en pensel eller en vatpind.
** Hvis man spørger efter forskel på de to steder risikerer man at få for mange svar om ”mindre forskelle”.

Afgrænsning af sensorisk grænse ved defekter
Begynd fra område med nedsat følesans til normalt. Såfremt der er positive sensoriske forstyrrelser med allodyni og hyperalgesi anbefales det at teste fra normalt til neuropatisk område, da patienten ellers udsættes for unødig smerte.