EKSEKUTIV FUNKTION (EKSEKUTIV- ELLER FRONTAL DYSFUNKTION)

Observation
Udviser pt. initiativ i tale og handling? Holder han sig til emnet, eller taber han tråden? Afledes han let af uvedkommende påvirkninger eller egne indfald? Er han stereotyp, persevererende? Eksekutive dysfunktioner forekommer primært i ikke-rutineprægede situationer, og når patienten selv skal vise initiativ og strukturere forløbet. Oplysninger fra personale og familie er ofte mere relevante end observationer i en struktureret undersøgelsessituation, hvor undersøgeren sætter dagsordenen.

Testning
Patienten bedes nævne flest mulige ord inden for bestemte ord kategorier på 1 min. For eksempel dyrenavne (>20 /min), supermarkedsvarer eller ord begyndende med S.

Lokalisation og ætiologi
Den frontale dysfunktion ses ved frontallapstraumer, frontallapstumorer og frontotemporal demens.