DYSARTRI

Dysartri er en motorisk taleforstyrrelse. I det følgende gives eksempler på forskellige dysartriformer præsenteret af Olaf Paulson og Peter Bruhn. Dysartri undersøges bedst ved at lytte til den spontane tale, ved at lade patienten gentage sætninger, tælle så langt som muligt uden at trække vejret, hoste, sige et langt aaah samt sige henholdsvis pa-pa-pa (læbelyd), ta-ta-ta (tungelyd) og ka-ka-ka (ganelyd).