STILLINGS- ELLER POSITIONSSANS

Undersøgelse
Demonstrer små bevægelser i leddene for patienten, og forklar at det er bevægeretningen, der skal testes. Hold distale phalanx på en finger eller storetåen imellem din tommel og pegefinger. Bevæg finger- eller tåstykket op/ned med små udslag. Bed patienten angive bevægeretningen. Gentag testen med lukkede øjnene og lad patienten anføre bevægeretningen og ikke om den distale phalanx er opad eller nedad.

Nedsat/ophævet stillings/positionssans resulterer i sensorisk ataksi ved fingernæse og hæl- knæ-skinnebens-forsøg. Hvis positionssansen er defekt i underekstremiteterne (læsion af bagstrenge eller svær påvirkning af perifere nerver) er patienten ikke i stand til at holde balancen med lukkede øjne (patienten falder ved Rombergs test). Ved strakt arm test (bedst med hænder proneret) kan der ved nedsat stillingsans ses uroligt fingerspil (pseudoathetose).