SPECIELLE UNDERSØGELSER

Positive sensoriske forstyrrelser
Der testes for positive sensoriske symptomer som følge af central og perifer sensibilisering: paræstesi, dysæstesi, allodyni. Der testes fra normal til abnorm sensation grundet væsentligt ubehag/smerte ved talrige stimulationer i det patologiske område.

Allodyni
Ved allodyni oplever patienten smerte ved et stimulus som normalt ikke udløser smerter. Stimulus fører til et uventet smertefuldt respons såsom ved berøring med en vattot eller ved berøring med en børste. Patienten undgår sko / beklædningsgenstande m.v. sv.t. allodyne ekstremitet. Undgår håndtryk som er smertefuldt. Anvender immobiliserende skinner for at undgå bevægeudløst smerte. Bruger specialfodtøj. Patienten belaster ikke fuldt på allodyne fod. Bruger hjælpemiddel såsom stok eller kørestol for at undgå belastning. Sko er slidt skævt p.g.a. manglende belastning sv.t. smertefulde område.

Hyperalgesi
Hyperalgesi er øget smerte udløst af et stimulus som normalt fremkalder smerte.

Diskriminative sensoriske funktioner
En læsion af sensoriske cortex eller thalamocortikale baner fører til tab af to-punktsdiskrimination, sensorisk inattention (neglekt), agraphesthesi og astereognose med samtidigt bevaret sensibilitet for berøring, stik, vibration, varme og kulde.

To-punktsdiskrimination
To-punktsdiskrimination er evnen til at mærke at to nære objekter appliceret simultant på huden er to separate objekter.

Anvend en “passer”. Demonstrer først. Stimuler med enten et eller to ben. Bed patienten lukke øjnene. Test med gradvis reduktion af afstanden mellem de to ben.

Normale referenceværdier
Pegefinger: < 5 mm
Lillefinger: < 7 mm
Storetå: < l0 mm (afhænger dog af hudtykkelse)

Sensorisk inattention/extension
Inattention for sensoriske, bilaterale stimuli undersøges ved at få patienten til at angive side når man skiftevist stimulerer berøringssansen på højre eller venstre side. Derefter stimulerer man simultant bilateralt og spørger om side. Hvis der er inattention for stimulus på venstre side angiver patienten kun at være berørt på højre side. Dette kan være den eneste metode til afsløre en let halvsidig, sensorisk dysfunktion.

Ses ved thalamisk læsion (infartus cerebri) og parietallapslæsion.

Ciffersansen (graphesthesi)
Ciffersansen (graphesthesi) undersøges ved at skrive et ciffer fra 0 til 9 i håndfladerne med enden af en vatpind.
Agraphesthesi: Manglende evne til at genkende skrevne tal på patientens hånd med lukkede øjne.

Ved normal perifer sensibilitet er testen en undersøgelse for parietal kortikal læsion.

Stereognose
Stereognose er evnen til at identificere en genstand ved beføling uden brug af syn eller hørelse. Undersøges ved at give patienten en lille genstand i hånden (en mønt, en nøgle, etc.). Patienten skal så føle sig frem og benævne genstanden.

Astereognose: Manglende evne til at genkende objekt ved berøring trods normal berøring-, smerte-, temperatur- og vibrationssans

Det angives ofte at normal stereognose forudsætter normal berøringssans, bevaret ledsans, normal motorik og bevaret parietallapsfunktion. Nogle foreslår at” undersøgelsen udføres sædvanligvis kun på mistanke om parietallapslæsioner” [Dansk Neurologi].

Et andet synpunkt er engelsk: ”Stereognosis is defective if touch and position sense are defective and may, therefore, be defective in severe lesions of the sensory pathway at any point” fra Bickerstaff’s Neurological Examination [Spillane Bickerstaff’ Neurological Examination in Clinical Practice]

Vi er derfor nogle, der bruger stereognosen hyppigt i den sensoriske undersøgelse som screening for påvirkning af flere modaliteter.