VIBRATIONSSANS

Undersøgelse
Anvend en stemmegaffel (128 Hz). Demonstrer testen og bed patienten lukke øjnene. Placer den anslåede stemmegaffel på distale knogleprominenser, først fingerspidser og spidsen af storetæer. Opfattelse af vibration mindre end 10 sekunder på det dorsale distale interphalangeal led af storetåen anses som nedsat vibrationssans. Ved manglende opfattelse af vibration her placeres stemmegaflen mere proksimalt: mediale malleol, tuberositas tibiae, spina iliaca anterior superior på bækkenet og håndled eller albueled på armen.

Bed patienten angive hvornår stemmegaflen holder op med at vibrere. Du bør stoppe vibrationerne på forskellige tidspunkter efter påsætning.