LATERALISERET OPMÆRKSOMHED (NEGLEKT)

Observation
Registrerer patienten begge sider af rummet og egen krop, eller er han ikke opmærksom på personer og genstande, der befinder sig i denne side af i lokalet eller ekstremiteterne (almindeligvis venstre side)? Ved læsning, overspringes teksten til venstre på papiret, så meningen går tabt? Fænomenet er udtryk for en halvsidig  pmærksomhedsforstyrrelse. Overses personer og genstande i den ene side af omgivelserne kaldes det rumsneglekt (ekstrapersonel eller spatial neglekt). Ved kropsneglekt er pt. kun opmærksom på den ene side af sin egen krop. Påklædning, hygiejne, make-up, mv. kan være ulige fordelt. Pt. efterkommer ikke opfordringer om at løfte arm eller ben om end de styrkemæssige forudsætninger for handlingen er til stede.

Ved motorisk neglekt bruger pt. ikke spontant de ve.- elller hø.-sidige ekstremiteter trods relativt bevaret styrke.

Testning
Spatial neglekt undersøges ved at bede pt. om at udpege genstande til venstre og til højre for midtlinien, kopiere simple tegninger eller på egen hånd tegne et hus, en urskive med tal og visere, et menneske, eller lignende. Kropsneglekt undersøges ved at stimulere hhv. højre og venstre side af ansigt eller ekstremiteter, evt. dobbeltsidigt/simultant, og lade pt. indikere (verbalt eller ved at pege) berøringspunkterne (se simultan bilateral stimulation, sensorisk undersøgelse lag 3).

Lokalisation og ætiologi
Neglekt ses oftest ved unilaterale læsioner i parietallappen, for eksempel ved apopleksi eller tumorer. Fænomenet optræder hyppigst i den akutte fase ved akut læsion i højre hemisfære men ses også ved skader i den sprogdominante hemisfære og er her lettere og med hurtigere remission.