PERCEPTION OG ERKENDELSE (AGNOSI)

Observation
Kan patienten genkende/identificere ansigter, objekter og lyde? Forveksler han ved synets hjælp besøgende eller redskaber? Tror han, at det er telefonen, der ringer, når det er dørklokken?

Testning
Visuel agnosi testes ved at vise pt. genstande eller tegninger af genstande og dyr, som da skal benævnes. Manglende eller fejlagtig genkendelse og identifikation må ikke forveksles med fejlagtig benævnelse pga. afasi. Er man i tvivl, om det drejer sig om fejlbenævnelse eller fejlidentifikation, kan man bede pt. om at fortælle, hvad genstanden benyttes til, eller had der karakteriserer den.

Lokalisation og ætiologi
Agnosi kan forekomme inden for alle sansemodaliteter (visuelt, auditivt, taktilt). Mangelfuld analyse af komplekse, visuelle scenarier ses ved bilaterale occipitale skader og kaldes simultan agnosi.