XI. N. ACCESSORIUS

N. accesorius er en rent motoriske nerve som innerverer m. sternecleidomastorideus og m. trapezius.

Undersøgelse
M. sternecleidomastorideus
Funktionen af m. sternecleidomastorideus vurderes ved at patienten roterer hovedet lateralt og fastholder denne stilling trods kraftigt tryk modsat fra undersøgeren. I denne lateralrotation indgår også mm. trapezius og scaleni. Samtidigt palperes musklen og muskelfylden sammenlignes på de 2 sider. Ved psykogen hemiparese har patienterne og nedsat kraft ved hoveddrejning mod paresen. Denne hoveddrejning er dog som følge af modsatte m. sternecleidoimastoideus.

M. trapezius
Trapeziusfunktionen vurderes ved kraften mod skulderløft. Ved læsion vil patienten vil ikke kunne hæve armen over 90 grader.

 

Nogle årsager til påvirkning af n. accessorius
Ensidig påvirkning: Basisfraktur, foramen jugulare tumor, biopsitagning på halsen*, stråleneuropati.

Dobbeltsidig påvirkning: ALS, myotonisk dystrofi, spinal muskulær atrofi.

NB. Lymfeknudebiopsi i trigonum på halsen kan resultere i m. sternocleidomastoideus atrofi og er ifølge Duus [Baehr & Frotscher 2012] den hyppigste årsag til ensidig perifer accessoriuslæsion. Dette er en iatrogen lidelse og er derfor vigtig at påvise af forsikringsmæssige grunde.

 

Referencer
Baehr M, Froscher M. Duus’ Topical Diagnosis in Neurology; Anatomy. Physiology : Signs : Symptoms. Georg Thieme Verlag , Stuttgart,2012; 1-333.