IX OG X. NN. GLOSSOPHARYNGEUS OG VAGUS

Er primært komponenter i den parasympatiske nervesystem. Nervus glossopharyngeus har parasympatisk innervation af gl. submandibularis og sublingualis. N. vagus innerverer larynx, hjertet, thorakale og abdominale viscera.

Undersøgelse
Vurderes ved ganesejlsfunktionen og talen (mange motoriske funktioner innerveres af både IX og X). En ensidig parese gør at uvula trækkes mod den raske side når patienten intonerer A. Talen vurderes. Åbent snøvl ved insufficient ganesejl. Ensidig n. recurrenceparese giver hæshed. Dysartri og dysartri kan ses som led i pseudobulbær parese. Ensidig ganesejlparese kan ses ved processer på basis kranii og fex lateralt medullært infarkt (Wallenbergs syndrom). Den klinisk vigtigste isolerede læsion af N.IX er ”tic douloureux of the ninth nerve” (glossopharyngeal neuralgi) med halsidige stærke smerter i halsen eller tonsillejet.

 

Læsion
Ved neurologisk undersøgelse vurderes ganesejlet (m. levator veli palatini). Ved ensidig læsion vil ganesejlet ikke hæves når patienten siger ”ahh”. Grundet træk fra den raske side vil der ses uvuladeviation til den raske side. Såfremt der er tegn på affektion af ganesejlet kan kløgningsrefleksen testes.

 

Kløgningsrefleks
Ved at berøre bageste ganebuer med en vatpind. Dette testes normal ikke på vågne patienter. Patienterne vil ved affektion af ganesejlet ofte berette om at mad og drikke kommer op i næsehulen og der høres ved tale åbent snøvl.